Magyar leiras:

Ha tanév közben szeretnének csatlakozni csoportjainkhoz, kérjük jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken:

20/9460848, 2000-138,  iroda@omisk.hu

Művészi torna tanfolyamunk alapja Berczik Sára esztétikus testképző- és mozgásfejlesztő módszere. A tananyag a gyermek ösztönös mozgásából indul ki és alakítja tudatos mozgássá.

A foglalkozások a gyermekek számára könnyen értelmezhető és az életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat tartalmaznak. A gyerekek megértik a mozdulatok lényegét, ezáltal sikernek élik meg, ha helyesen tudják elvégezni és ez segít fenntartani hosszabb távon az érdeklődést.

Óvodás korú növendékeinknek csak ezt a tanfolyamot javasoljuk, mivel itt az életkoruknak megfelelően kialakított formában megtanulják azokat az alapokat, amire a tánc többi műfajában, sőt bármilyen más sporttevékenységben építeni lehet. Iskoláskortól más műfajok is választhatók, de a művészi torna is egészen felnőttkorig folytatható.

Helyszínek:

Böszörményi Irodaház

XII. Böszörményi út. 24.

A foglalkozásokat vezeti:

Benis Katalin,  Berczik Sára díjas művészi torna edző, az OMISK tanára

Időpontok: hétfő-csütörtök (Böszörményi Irodaház)

Bővebb információ: 

 20/9460848, 2000-138, iroda@omisk.hu,

www.omisk.hu fb: Óbuda Mozgásművészeti Iskola