Épület és környéke

epulet es kornyeke 2A MOM Kulturális Központ 1951-ben épült Bauhaus stílusú épülete az akkori MOM – Magyar Optikai Művek – dolgozóinak és a környéken élő polgároknak nyújtott közművelődési, művészeti, rendezvényeket. Hosszú ideig itt volt Buda egyetlen – a kor elvárásainak megfelelő – színházterme. Az 1957-ben sugározni kezdő Magyar Televízió számos egyenes adást közvetített innen. Az alapító és fenntartó, híres budai gyárra utaló betűszó: MOM így lett országosan közismert. Számos alkalommal a színházteremben tartotta -a Tartsay Vilmos utcában található- Rózsahegyi Kálmán színiiskola az előadásait. A MOM volt állandó fellépő helye a Corvina és a Gemini együttesnek, itt működött a Hobo Blues Band első klubja. A MOM-ban talált átmeneti játszóhelyet felújítása idején a Madách Színház és az épülettel nem rendelkező Rock Színház. Az intézmény mindenkor a kerület művelődésének, oktatásügyének a szolgálatában állt. Színházterme mellett több oktatásra, konferenciára alkalmas szobával rendelkezett. Számos felnőtt oktatási, továbbképzési esemény házigazdája volt.

„1951-ben született döntés egy új művelődési ház felépítéséről, a gyártelep Csörsz utcai oldalában, annak közvetlen szomszédságában. Ennek köszönhetően több mint húszezer kötetes könyvtár, színházterem, klubhelyiségek, szakkörök álltak a dolgozók és családtagjaik rendelkezésére. 1952-ben a MOM Rt. a magyar állam tulajdonába került. Újabb 5-6 emeletes épületekkel, egy 1966-ban átadott 20 000 négyzetméteres csiszolóüzemmel, majd Jantner Antal 1967-ben felépült irodaházával (a későbbi KDNP székház) bővült a gyártelep. Utóbbi építésekor a műleírásban a tervező „elég zűrzavaros beépítésű ipartelep”-nek nevezi a területet. Ebből, és néhány légi felvételből leszűrhető, hogy az 1905-től folyamatosan bővített, átépített blokkok a ’60-as évekre egyre inkább elvesztették homogenitásukat, koherens építészeti megjelenésüket. 1980-asévekbeli jövevények a MOM területének határán épült, Finta József által jegyzett Novotel Hotel, és Guczogi Györggyel közösen tervezett Kongresszusi Központ. A rendszerváltozás után az eladósodott vállalatot részekre bontották és megszüntették. Gyártelepének helyén új funkciók és épületek létesültek, párhuzamosan a Gesztenyés kert rendezésével, kortárs köntösbe burkolt sportközpont építésével, valamint a műemlékké nyilvánított művelődési központ felújításával. 2000-ben komoly lendületet adott a magára hagyott, 10 éve alig használt terület fejlődésének a Puhl Antal által tervezett MOM bevásárlóközpont felépítése, valamint a Csörsz utca irányába kiterjesztett, parkos lakóövezet létesítése, Noll Tamás tervei szerint. A MediMOM Egészségcentrum létrejöttével a kereskedelmi, lakó és rekreációs funkciók tovább bővültek, míg a Csörsz utcai MOMentum irodaházzal egy poros építészeti gesztus kapott kellemes, homogén köntöst.

epulet es kornyeke

A terep fejlesztése nem csupán az életminőség javulását eredményezte, de stílusbeli mérföldköveket is lefektetett: kiemelt jelentőséggel bír Turányi Gábor 2008-ban elkészült Sportmax épülete, és nem elhanyagolható a korábbi, MOM fejlesztéssel szomszédos, és egy időben épült, Cságoly Ferenc (valamint  Keller Ferenc és Hőnich Richárd) által tervezett Alkotás Point irodaház sem. Utóbbi pengeszerű kiképzése, és Turányi Gábor szoborként megformált sportközpontja adják az új városközpont építészeti minőségének zsinórmértékét. 2011 nyarától összeáll a kép, a 10 éves fejlesztés egyes stádiumai, állomásai helyükre kerültek. „A nyugodt lelkiismeret aranyat ér, mindig ez volt az én nyugvópárnám.”– mondta Süss Nándor aktív, tettre kész életéről. Ahogy ő 100 éve, most úgy a hegyvidéki önkormányzat is nyugodt lelkiismerettel szemlélheti a befektetett munkagyümölcsét.”

Szerző | Szépvölgyi Viktória
Forrás | OCTOGON architecture & design magazin 2011/4., 87. szám