Házirend

HÁZIREND

(A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelyén működő MOMkult épület Házirendje)

A MOM Kulturális Központ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában a települési önkormányzatok számára  ellátható feladatként meghatározott, közművelődési tevékenységek támogatásának közfeladatát látja el.

Nyitvatartási idő: minden nap 8 órától 20 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan.

A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. belépődíjas rendezvényein, programjain a látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyamdíj befizetése.  A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadásaira szóló jegyeket a momkult.hu, weboldalon valamint az egyes programoknál feltüntetett jegylinken keresztül, továbbá személyesen a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegypénztárában és a hivatalos jegyértékesítési pontokon vásárolják meg. Az ismeretlen, nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. kezelésében álló, nem megbízható forrásból vásárolt jegyekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal. A település közlekedési sajátosságaiból vagy szélsőséges időjárásból fakadó helyzetekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a rendezvény szünetében tudják elfoglalni.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épülete akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatók a részükre fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (egy fő) az adott koncert jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet a pótszékre, amennyiben a férőhelyek száma még engedi. Az így megváltott jegyek másra át nem ruházhatóak.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. programjaira vonatkozóan fenntartja a helyszín-, az időpont-, és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nak jegyet nem áll módjában sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, sem személyes, sem online vásárlás esetén. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos határidőn belül válthatóak vissza a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegypénztárában.

A nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett, a MOMkult épületében terembérleti konstrukcióban megvalósuló partnerrendezvények elmaradása esetén a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., illetve a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől személyesen kaphat felvilágosítást.

A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki magaviseletével az előadást, programot, tanfolyamot vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel zavaró viselkedésével, vagy a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostesskollégák, az ügyeletes programszervező, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. Az ügyeletes programszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezettethetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

Látogatóink zavartalan szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületében található berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és tanfolyamvezetők, illetve a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő Házirendet, Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi Szabályokat.

Ittas, tudatmódosító, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén még érvényes belépőjeggyel sem tartózkodhat.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területére szeszes italt, kábítószert, élet kioltására alkalmas vagy annak látszó eszközt, valamint élő állatot – segítő kutya kivételével – behozni tilos. Élő állat behozatalával kapcsolatban kivételt az ügyvezető igazgató alapos indokkal, írásos formában tehet.

A rendezvénytermekbe ételt és italt bevinni tilos, illetve olyan nagyobb méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, télikabát, stb.).

A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén csak a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

A látogató a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területére történt belépéssel elfogadja, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének egész területén, illetve termeiben tömegfelvételnek minősülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely rendezvénylátogató feltűnhet. A tömegfelvétel további felhasználásával összefüggésben a felvételből fakadóan követeléssel a rendezvénylátogató sem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., sem a szervezők, sem a felvétel készítői felé nem élhet.

Az épület területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@momkult.huemailcímen, vagy az irodában kérhető.  A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos.

A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak ügyvezető igazgatói engedéllyel lehet. Az árusítás csak esztétikailag kifogástalan árusítóasztalokról történhet.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. a behozott értéktárgyak megőrzését nem tudja vállalni.

Időjárástól függően a színháztermi és kupolatermi ültetett rendezvények alatt a ruhatár használata kötelező.

Az egyes helyiségek zárhatóságát az intézmény „Kulcsrendjében” szabályozottak szerint kell megoldani.

A MOM Kulturális Központ területén kizárólag a helyben vásárolt, illetve kínált ételek, italok, élelmiszerek fogyasztása engedélyezett.

A büfé területén tartózkodni a büfében vásárolt termékek és azok helyben elfogyasztása esetén lehetséges.

A MOMkult épületén belül bérleti konstrukcióban megvalósuló programhoz nem kapcsolódó, anyagi ellenszolgáltatás ellenében történő tevékenységet (pl. privát nyelvóra adás) folytatni csak az e tevékenységek végzésére az épületben megtalálható külön termek bérlése esetén, e termekben kerülhet sor.

A balesetek elkerülése érdekében az előtérben a labdázás, kismotorozás nem megengedett, az erre kijelölt terület az épülethez tartozó játszótér.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. területén privát életvitelre utaló magatartás esetén az intézmény dolgozói távozásra, vagy a tevékenység felfüggesztésére szólíthatják fel a látogatót az intézmény munkatársai.

Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők a legközelebbi felnőtt, a MOM Kulturális Központ munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:

Telefonszámok
MENTŐK – 104
TŰZOLTÓK – 105
RENDŐRSÉG – 107
Mobiltelefonról elérhető segélykérés – 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz.

Jelen házirend visszavonásig érvényes. Jelen házirenddel a 2012. január 23-án kelt Házirend érvényét veszti.

Budapest Hegyvidék, 2018. szeptember 1.

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató

Letölthető házirend [pdf]