Magyar leiras:

A kiállításmegnyitó időpontja: 2023. augusztus 2., 19:30
Tőkés Imola táncos-koreográfus, képzőművész alkotásaiban arra törekszik, hogy megragadja a dinamikát és a vászon síkjától elrugaszkodva háromdimenziós műveket alkosson.
Tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte. Alkotásai több alkalommal kerületek egyéni vagy társas kiállításra Magyarországon és Erdélyben. Alkotóként folyamatosan innovációra törekszik.
Assemblage alkotásainak túlnyomó része a táncban rejlő dinamikából és érzésekből inspirálódik.
Az elvont és figuratív, az organikus és geometrikus, a tompa és merész élénk színek egymás mellé helyezése, egyedi vonásokkal rendelkező metaforikus helyzeteket ábrázol. Egy adag játékos optimizmussal kérdéseket vet fel a fejlődő identitás, vágyak és változás terén.