Magyar leiras:

Fehér Viktória bölcsész tanulmányai mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett posztgraduális diplomát.

Festészete leginkább a geszturális absztrakció síkján mozog külön hangsúlyt fektetve a színek forma feletti dominanciájára egy kompozíción belül.
Vizuális percepciónkban a szín magasabb rendű minőségbe sorolható, mint a formai határoltság vagy az anyagi valóság, képeivel is a színek abszolút elsődlegessége mellett foglal állást.
A gondosan megválogatott tónushasználat intuitív összetevője az alkotásoknak, mellyel egyfajta érzelmi belátást kíván közvetíteni a közönségnek.

A kiállításon megtekinthető ‘Színstruktúra-sorozat’ festményei egy szabályosan ütemezett formai világ keretében mutatják be ezt a művészi színfelfogást.