Magyar leiras:

Azon programoknál, ahol a helyszín sajátosságai miatt nem tartható a látogatók közötti másfél méter, továbbra is ajánljuk a maszk viselését.
_______________________________________________________________________________________

Szekeres Erzsébet Magyar Örökség- és Pro Cultura Christiana-díjas textilművész,  Gödöllő  díszpolgára a 2021-ben megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére készített grafikai sorozatot, amelyet első ízben a lakiteleki Jézus Szíve templomban mutattak be, legutóbb pedig a kaposvári Szent Margit templom kiállítótermében találkozhatott vele a közönség.  A kiállítás következő állomása a Reich Károly Galéria, a kiállítást megnyitja: Juhász Judit. 

A vegyes technikával készült, mintegy kéttucatnyi alkotás mindegyike ámulatba ejti a szemlélőt. Csodálatra méltó, hogy Szekeres Erzsébet milyen sokféleképpen tudja látni és láttatni az Eucharisztiát. Valamennyi munkáját puritán szín- és formavilág, művészi alázat jellemzi, az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusra irányítva a figyelmet.

A művésznő évtizedek óta gyűjti és feldolgozza a magyarság népi, történelmi, kulturális és szakrális értékeit. Életművében jól megférnek egymás mellett a bájos mesefigurákról készült könyvillusztrációi, meseszőnyegei, az Árpád-házi szenteket és boldogokat bemutató szövött kárpitjai, valamint a magyar nép mondavilág szereplőit és a világvallások szimbólumait megjelenítő varrott textilképei. Elvontabb munkái szintén figyelemreméltóak: történelmi eseményekre, sorstragédiákra, az ég és föld közötti párbeszédre irányítják a figyelmet, elmélyítik magyarságunkat, nemzettudatunkat.                                                                                

(forrás: Lőrincz Sándor – Mértékadó)