Magyar leiras:

Azon programoknál, ahol a helyszín sajátosságai miatt nem tartható a látogatók közötti másfél méter, továbbra is ajánljuk a maszk viselését.
_______________________________________________________________________________________

A Mexikói Filmnapok a Mexikói Nagykövetség Magyarország kulturális kezdeményezése a kortárs mexikói filmművészet népszerűsítése, valamint a mexikói filmesek művészetének bemutatására. Ezt a kulturális tevékenységet a Mexikói Egyesült Államok Külügyminisztériuma és a Kulturális Minisztérium támogatja a Mexikói Kulturális Diplomáciai Ügyvezető Igazgatóságon, a Mexikói Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökségen (AMEXCID) és a Mexikói Filmművészeti Intézeten (IMCINE) keresztül, amelyek lehetővé tették a filmek vetítését Magyarországon.

A filmnapok különböző narratívájú produkciókat kínál: a mexikói gasztronómiától az aktuális témájú drámai történetekig. Dokumentumfilmek, animáció és filmdrámák kerülnek majd vetítésre, bemutatva a neves színészek, filmesek, fotósok, vágók munkásságát és azt a technikai csapatot, amely a Mexikói Filmnapok részét képező produkciókban vett részt.

Angol leiras:

Mexican Film Days is a cultural initiative by the Embassy of Mexico in Hungary to promote contemporary Mexican cinema and the vision of Mexican filmmakers. This cultural promotion activity has the support of the Ministry of Foreign Affairsof the United Mexican States and the Ministry of Culture, through the Executive Directorate of Cultural Diplomacy of Mexico, the Mexican Agency for International Cooperation for Development and the Mexican Institute of Cinematography, which granted the facilities to screen feature films in Hungary.
The film exhibition was conceived to offer different audiences productions with different narratives: from Mexican gastronomy to dramatic stories with current themes. Documentary cinema, animation and drama will be projected on celluloid showing us the actors, filmmakers, photographers, editors and the technical team which took their part of the productions and which are part of these Mexican Film Days.

Jegyvásárlás/Tickets I

2022/10/26

16:00 Maize in Time of War – El maíz en tiempos de guerra
18:30 If It Runs or Flyes… It Ends at the Pot – Si corre o vuela… a la cazuela
20:15 Under California: The Limit of Time – Bajo California: El límite del tiempo

2022/10/27

15:00 The Revolution of Juan Escopeta – La Revolución de Juan Escopeta
17:15 The Thunder of San Juan – Los Truenos de San Juan
19:00 Like a Bride – Novia que te vea
21:15 Leona

_______________________________________________________________________________________

Bajo California, el límite del tiempo |
ENG
Under California,The Limit of Time | Synopsis: It describes the itinerary of a man, his confrontation with nature and his discovery of the value of brotherhood. A road movie about the passage of time, the vanity of passions and the perishable nature of human creations.

HUN A film egy ember útját meséli el, a természettel való szembenézését és a testvériség felfedezését. Útifilm az idő múlásáról, a szenvedélyek hiúságáról és az emberi természetről.

El maíz en tiempos de guerra |
ENG
Maize in times of war | Synopsis: The documentary illustrates the exceptional process of corn, the delicacy to select the seed and prepare the land that will receive it, the tenacity of its care, the harvest after months and the vital uses of its fruits.

HUN A dokumentumfilm bemutatja a kukorica feldolgozásának folyamatát, a vetőmag kiválasztásának és a befogadó föld előkészítésének művészetét, a gondozását, a hónapok utáni betakarítást és a termés fontosságát.

La revolución de Juan Escopeta |
ENG
The revolution of Juan Escopeta | Synopsis: During the Mexican Revolution, in a small town in Guanajuato lives an 11-year-old boy whom everyone calls Gapo, who, as a result of an unexpected event, decides to go in search of his older brother, El Damián, a revolutionary hero.

HUN A mexikói forradalom idején egy kisvárosban, Guanajuatoban él egy 11 éves kisfiú, akit mindenki Gapo-nak hív, aki egy váratlan esemény következtében úgy dönt, hogy megkeresi bátyját, El Damiánt, a forradalmi hőst.

Leona |
ENG Synopsis: A young Jewish woman from Mexico City finds herself torn between her family and her forbidden love with a non-Jewish man. He allows her to discover the world outside of her community bubble, leading to a major transition in her adult life.

HUN Egy fiatal mexikóvárosi zsidó nő a nem zsidó szerelme és családja között találja magát. Ez lehetővé teszi számára, hogy felfedezze a közösségi buborékon kívüli világot, ami jelentős átalakuláshoz vezet életében.

Los truenos de San Juan |
ENG
The thunder of San Juan | Synopsis: The immemorial tradition of a Mexican town for a saint never recognized by the Church undergoes a transformation when passion and celebration swell with explosives.

HUN A mexikói város őshagyománya egy olyan szent tiszteletére, amelyet az egyház soha nem ismer el, ez az ünnepélyes szertartás átalakul robbanássá.

Novia que te vea |
ENG
Like a Bride | Synopsis: Adventures, sufferings, loves and difficulties of two young Mexican Jews at the beginning of the sixties. One of them is of Sephardic origin and from a conservative family; the other from a family with Central European ancestry and with traditions very different from the first. The encounters of these young women, of their different ways of being and being in the world of two cultures: the Jewish and the Mexican, give rise to a reflection on social plurality, the insertion and coexistence of cultural minorities in the body of national majorities.

HUN Két mexikói zsidó fiatal kalandjai, szenvedései, szerelmei és nehézségei a hatvanas évek elején. Egyikük egy szefárd konzervatív családból származik; a másik közép-európai felmenőkkel és az elsőtől nagyon eltérő hagyományokkal rendelkező családból. Ezeknek a fiatal nőknek a találkozása, a két kultúra – a zsidó és a mexikói – világában való eltérő életvitelük a társadalmi pluralitás, a kulturális kisebbségek nemzeti többségi közösségbe való beilleszkedése és együttélése eszméjét veti fel.

Si corre o vuela… a la cazuela |
ENG
If it runs or flies… to the Pot  | Synopsis: It shows the gastronomic richness of the Hñähñü people through an event with the Ramírez Cruz family. We walk with them through the Mezquital Valley, collecting the scarce local flora and fauna as a method of survival. The whole family intervenes to create a unique and extraordinary gastronomy that respects nature, inherited from pre-Hispanic times.

HUN A Ramírez Cruz családdal közös rendezvényen keresztül mutatja be a hñähñü nép gasztronómiai gazdagságát. Sétálunk velük a Mezquital-völgyön, és megismerjük helyi növény- és állatvilág gazdagságát. Az egész család részt vesz egy egyedi és rendkívüli gasztronómia eseményen, amely a hispán kor előtti időkből örökölt módszereket eleveníti fel.