Magyar leiras:

A barokk kor zenei fejedelmének, Johann Sebastian Bachnak (1685-1750) János evangelista szövegére írott passiója a János-passió, mely mindenkori felhangzása a maga korában és napjainkban is ünnep a hallgatóság számára.

Bach 1723-ban Köthenben írta meg a passiót, melyet először 1724. április 7-én Nagypénteken mutatott be, s ezt követően több alkalommal is a lipcsei Tamás templomban.

Bach drámai érzékét jelzi, hogy nem a divatos operai teatralitást, a zenei és ének szólamok csillogását helyezte előtérbe, hanem a szöveg tartalmán alapuló mélyről fakadó üzenetre keresett zenei megoldásokat.

A János-passió tömör drámai zenemű, melyben az égi hatalmat, mint földi szenvedéssel szembenálló erőt ábrázolja.