Magyar leiras:

„A REMÉNY az Ember éltetője, cselekedeteinek motorja!
A Reményt megelőzi a HIT, ami a remény alapja.

Az önzetlen,  a másik javát kereső szeretet  legyen minden tettünk és gondolatunk motorja!
S ehhez az erőt csak Istentől kaphatjuk, aki szeretetből köztünk maradt a Kenyér és a bor színe alatt, az Eucharisztiában, hogy lelki táplálékunk legyen mindennap a Világ végéig.
Az ember öröme akkor lesz teljes, ha Ővele és Őbenne élünk, ha Őáltala gondolkozunk és cselekszünk!

Az idei 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata:
Minden forrásom Belőled fakad!
Az ÉLET forrása, tehát, a Mindenható  Isten!

Ezt az igazságot a MŰVÉSZET minden ága, a zene, az irodalom és a képzőművészet egyaránt, a teológia tudományánál közelebb tudja hozni az emberhez, mivel az érzelemre és az értelemre egyszerre hat. Mindezért nagy jelentőségű a képzőművészet szerepe a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus számára éppen úgy, mint az emberiség szellemi-vallási fejlődése számára általában.

Valamennyi alkotásból Isten földöntúli Békéje, Fénye, Harmóniája, dinamikája és mély csendje árad. Az Ember vágyait, álmait beteljesítő látomások, mint realitások jelennek meg a remekművű esztétikai alkotásokon!”

Dr. Prof. Prokopp Mária
művészettörténész