Magyar leiras:

Azon programoknál, ahol a helyszín sajátosságai miatt nem tartható a látogatók közötti másfél méter, továbbra is ajánljuk a maszk viselését.
______________________________________________________________________________________

A Magyar Krónika áprilisi lapszámának bemutatóján a Pannonhalmi Főapátság és a bencés közösség példáján keresztül, az egyházi falakon kívüli élettel való párhuzamba állításával adnak támpontokat a meghívott beszélgetők a 21. századi, új típusú közösségi lét élményre. Változtak a csoportdinamika aspektusai, távolodtak a generációk kommunikációs és gondolkodásmódbeli irányai, amik új kihívást jelentenek azoknak, akik számára fontos a tradicionális és az inventív közösségek ismerete, egyénként az abban való boldogulás. Legyen szó munkahelyi, családi, baráti, szabadidős, sport, formális vagy informális csoportokról, az új irányok ismerete, megértése, ügyes használata mindenki számára segítséget nyújtanak a harmonikus egymásmellettiségben való létezéshez. 

A Magyar Krónika kulturális magazin inspiráló portrékkal mutat be kiemelkedő magyar művészeket, tudósokat, innovációkat, történeteket. A magazin beszélgető-est sorozatával kilép a print és az online sajtó kereteiből, hogy lapbemutatóin a közönséggel szoros interakcióban, közösen gondolkodjon együtt a lap filozófiája mentén. A havi rendszerességű beszélgetés célja a közösségépítés, a történetmesélés, az értékek közvetítése és bemutatása, a személyes találkozások megteremtése.

A MOMkulttal való partnerségben minden hónapban az aktuális lapszám tematikájához kapcsolódóan meghívott vendégekkel történő beszélgetés indítja a közönséggel való együttgondolkodást.