Magyar leiras:

Frenák Pál MenNonNo című koreográfiájával egy sejtelmes, kék univerzumba merülünk alá. A táncot a koreográfus hat hónapos japán utazásának emléke inspirálta. A butoh mozgásművészetéből táplálkozó előadásban, a táncos a minimalizált mozgáselemek segítségével, a szobrok látszólagos dermedtségéből kel életre. Észrevétlenül bontakoznak

ki a mozdulatok, egymásra vetítve a tánc kifejezőeszközeit és a siket-néma jelrendszert. Az óriási kék ruha – mely először a teret borítja be, majd a táncost öleli körül – a hatalmas vízfelületeket, a tengert vagy az óceánt idézi meg. Ez az áradó kékség, az uszályként körbeölelő anyag megidézi a képzőművészet olyan alakjait és alkotásaikat is, mint az Yves Klein által levédett Klein Blue-t vagy Sam Francis Kék labdáit.

Az előadás teret enged az érzékenységnek: megszólít, újraértékelésre késztet, belsőnkbe szivárog. Az átélt mozdulatok kirobbanó erővel közvetítik a térbe olvadt gondolatokat. A test ecsetje megtelítődik kékkel: a ruha hol bőrként fogja össze a testet, hol festékként árad szét a táncost fürkésző emberek között.

Az előadás zenéjét  Zságer Balázs biztosítja

Zságer Balázs zenész, kiadó-vezető. A Žagar vezetőjeként immár húsz éve a hazai elektronikus zenei színtér vezető egyénisége. A számos díj és szakmai elismerés mellett azonban igazi erénye a folyamatos, megújulás és változni tudás, új szolóprojektjében inkább az ambient és a kísérletező kedvű elektronikus zenék felé kalandozik.

https://www.facebook.com/zsgrpage