Kiállítás Péter Mária festőművész aquarell képeiből

Egy festőművész, akinek a képei idén, születésének 100. évfordulóján kerültek először bemutatásra. Péter Mária, Rudnay Gyula tanítványa sokoldalú művészi tevékenységéből kiemelkednek hangulatos nyári képei, amelyeken szinte érezni a forró, nyári levegő vibrálását, ami összemossa a kontúrokat a kép szereplői és a környező táj között.

A Balaton-parti tájképek, a nyaraló gyerekek és felnőttek magabiztos ecsetvonásokkal összerakott, impresszionista jellegű ábrázolása a csend, a nyugalom, a béke pillanatait sugallja.

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Részletek
Júl
2017

“Hangok, fények, helyszínek- foltok, színek, ritmusok” | Kiállítás Breszkovics Bernadett képeiből

“Hangok, fények, helyszínek- foltok, színek, ritmusok – egyszerre inspirálóak számomra, elsősorban vizuális értelemben. Festményeimben “imaginárius” belső tereket alakítok ki, melyeket az engem ért különböző hatások szerint formálok és írok át. Játékosan közelítem meg ezeket a tereket, olykor torzítom a perspektívát és csavarom a látványt, olykor mindezeket elhagyva csupán a teret és tárgyait absztrahálom. Mindig az adott koncepció és az inspiráció, “belső indíttatás” döntő abban, hogy milyen irányba viszem el az adott látványt. Alapvetően a színek tudatos egymásmellé helyezése és egy formai nyelvezet /rendszer kialakítása lényeges számomra minden kép megalkotásánál, ugyanakkor szeretek “jelen lenni” a képalkotás folyamatában és rugalmasan igazodni egyes akkordokhoz, vagyis a kép elemeit figyelve egymáshoz hangolva alakul ki a végeredmény. 
Célom, hogy a kép nézőit bevonzzák képeim egy vízió vagy álomszerű térbe, mely egyben el is tér a valóságos térélménytől, ugyanakkor kötődhet is a néző egy-egy térelem, asszociáció révén és azonosulhat, átélheti a saját és a kép által sugallt atmoszférának kettősét.”
/Breszkovics Bernadett/
Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Részletek
aug
2017

Terápia | Fazekas Anna grafikái

Fazekas Anna 1989-ben született Budapesten. Főiskolai tanulmányait a Budapesti Kommunikációs Főiskola művészeti karán, képi ábrázolás szakon végezte. Inspirációként hatott gondolkodásmódjára, rajzaira Szíj Kamilla művészete, aki mélyinterjúval segítette a főiskolai szakdolgozatának megírását és a diplomamunka elkészítését. Másik mestere Mészáros Márta, aki nem csak a főiskolai tanulmányokban, hanem életében, munkájában, gondolkodásmódjában is nagy hatással volt rá.

2013 óta foglalkozik különböző vonalstruktúrákkal és azok variációival, az ornamentika rejtett motívumaival, leginkább a fekete-fehérben megfogalmazásban. Mikroszkopikus felvételekből merítkezik, a test, a női anatómia, a növények különböző elemeiből. Ezek csupán kiindulópontok a rajzok elkészítése során el-eltűnnek, átalakulnak, felismerhetetlenné transzformálódnak. Megvalósítsuk általában tollal, csőtollal történik, papíron, újabban vásznon (vegyes technikával).

2016 óta szükségessé vált egyfajta léptékváltás mind a rajzok hordozóját, mind rajzeszközt tekintve. Nem akarta elhagyni, nem akart lemondani a rajz erős gyógyító-, teremtő erejéről. A rajz szinte terápiás módszerként van jelen életében. Az idáig uralkodó rendszerbe szervezett, hosszú, végtelen, íves vonalakat elkezdte felváltani egy megszaggatott, rövidebb vonalakból álló struktúra. Ezek váltakozása a felületen, kiegészítve az idáig is használt pontokkal, pöttyökkel foglalkoztatja most, vastagabb és direktebb előadásmódban.  A mártogatós acél hegyű tollat lassan felváltotta a más-más vastagságú tollak használata, így a végeredmény kevéssé míves, a rajzolatok azonban izgalmasabbak, véletlenszerűbbek, töredékesebbek és akadozottabbak.

Ez a kifejezésmód még inkább lehetővé teszi a Rész és az Egész viszonyának, valamint az ellentétek ábrázolását. Egészség-betegség, boldogság-szomorúság, negatív-pozitív, horizontális-vertikális, pozitív-negatív, kiegészítik, éltetik, inspirálják egymást, kicsi elemek a nagy egészben. Így vannak jelen rajzaiban és életében.

Képeit közelről, majd távolról ajánlott nézni.

Print Friendly
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Részletek
Sze
2017