Terápia | Fazekas Anna grafikái

Fazekas Anna 1989-ben született Budapesten. Főiskolai tanulmányait a Budapesti Kommunikációs Főiskola művészeti karán, képi ábrázolás szakon végezte. Inspirációként hatott gondolkodásmódjára, rajzaira Szíj Kamilla művészete, aki mélyinterjúval segítette a főiskolai szakdolgozatának megírását és a diplomamunka elkészítését. Másik mestere Mészáros Márta, aki nem csak a főiskolai tanulmányokban, hanem életében, munkájában, gondolkodásmódjában is nagy hatással volt rá.

2013 óta foglalkozik különböző vonalstruktúrákkal és azok variációival, az ornamentika rejtett motívumaival, leginkább a fekete-fehérben megfogalmazásban. Mikroszkopikus felvételekből merítkezik, a test, a női anatómia, a növények különböző elemeiből. Ezek csupán kiindulópontok a rajzok elkészítése során el-eltűnnek, átalakulnak, felismerhetetlenné transzformálódnak. Megvalósítsuk általában tollal, csőtollal történik, papíron, újabban vásznon (vegyes technikával).

2016 óta szükségessé vált egyfajta léptékváltás mind a rajzok hordozóját, mind rajzeszközt tekintve. Nem akarta elhagyni, nem akart lemondani a rajz erős gyógyító-, teremtő erejéről. A rajz szinte terápiás módszerként van jelen életében. Az idáig uralkodó rendszerbe szervezett, hosszú, végtelen, íves vonalakat elkezdte felváltani egy megszaggatott, rövidebb vonalakból álló struktúra. Ezek váltakozása a felületen, kiegészítve az idáig is használt pontokkal, pöttyökkel foglalkoztatja most, vastagabb és direktebb előadásmódban.  A mártogatós acél hegyű tollat lassan felváltotta a más-más vastagságú tollak használata, így a végeredmény kevéssé míves, a rajzolatok azonban izgalmasabbak, véletlenszerűbbek, töredékesebbek és akadozottabbak.

Ez a kifejezésmód még inkább lehetővé teszi a Rész és az Egész viszonyának, valamint az ellentétek ábrázolását. Egészség-betegség, boldogság-szomorúság, negatív-pozitív, horizontális-vertikális, pozitív-negatív, kiegészítik, éltetik, inspirálják egymást, kicsi elemek a nagy egészben. Így vannak jelen rajzaiban és életében.

Képeit közelről, majd távolról ajánlott nézni.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Részletek
Sze
2017

VIRÁGOS HILDA | SZÍN ÉS DINAMIKA CÍMŰ, 10. KIÁLLÍTÁSA

„Az alkotó kilép a naturális komfort zónájából és belső világának dinamikus „színhullámokban feltörő” érzéseit tárja elénk. A lágy színek, az egymásba érő mozdulatok a figurális és az elvont képalkotás összegyúrása olyan, mint egy játék, aminek se vége, se kezdete, csak lendülete van.

Virágos Hilda „új arca” egy több éves alkotói folyamat különleges végeredménye.

/Pálné Heincz Teréz/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Részletek
Sze
2017